tirsdag, januar 10, 2006

Jeg blev forfordelt med en bjørnetjeneste...

Kopieret fra Dansk Sprognævns hjemmeside...

"Nogle ord har to betydninger som er meget forskellige, en traditionel der findes hos ældre sprogbrugere, og en ny som findes hos yngre. Den nye betydning af ordet er ofte nærmest modsat den traditionelle. Det er dette der gør sig gældende ved ordet forfordele, der hos de ældre betyder 'behandle ugunstigere end andre', 'give nogen for lille en del i forhold til andre', 'forurette', 'snyde', mens det hos de yngre betyder 'foretrække', 'begunstige', 'favorisere', 'give nogen for stor en del i forhold til andre'."

Der må altså tages en beslutning med disse ord, herunder også ordet bjørnetjeneste, som oprindeligt er 'en velment hjælp der imidlertid gør mere skade end gavn', men hos den lidt yngre befolkning betyder ordet at gøre nogen en stor tjeneste.

Det kan jo opstå misforståelser af fatale dimensioner. Hvis ordet 'forfordelt' eksempelvis bruges i et testamente, så er folk da helt på spanden, når arven skal fordeles - for testementaren kan jo af gode grunde ikke længere redegøre for sin mening med ordet.

Jeg mener, at Dansk Sprognævn bør puste sig op over for den danske befolknings lemfældelige omgang med det danske sprog. Bevares, vi kan ikke for evigt tale, som de gjorde i gamle film - men at sidde overhørig og blot acceptere, at ord decideret laver en "one-eighty", fordi en ny generation tilsyneladende ikke evner at lære ordets rette betydning - det er sgu for slapt.

Til våbnene Dansk Sprognævn!!

1 Comments:

Anonymous Oliver said...

Nu er sprogene jo blevet til uden noget sprognævns indblanden, komplet med grammatik, dobbelttydige vendinger og lokale accenter. Jeg tror bestemt ikke, det skal være sprognævnets opgave at foreskrive, hvordan befolkningen "må" tale. -For slet ikke at tale om, om noget sådant overhovedet kan lade sig gøre. Sprogforskernes opgave er deskriptiv frem for normativ. Hvordan man 'bør' tale er ikke som sådan i fagfolkenes interesse. Jeg tror, I skal lidt væk fra den opfattelse, at sproget kommer til at 'sejle' uden ekstern kontrol. Sprogene udvikler sig, som de altid har gjort. Og folk forstod hinanden før, der var noget, der hed Dansk Sprognævn - med den lille risiko for misforståelser, der er forudsætningen for at have en naturlig sproglig udvikling.

1:31 PM  

Send en kommentar

<< Home