tirsdag, marts 02, 2004

Himlen er blå!

Græsset er grønt!
Sneen er hvid!

Farver bruges som hjælp til at beskrive det, vi ser - og der er generelt bred enighed om, hvilken farve tingene har (når bortses fra farveblinde).

Nogle folk har et bredere kendskab til farvernes univers og kan mene, at noget er Magenta, mens andre vil kalde det skrigende pink eller måske endda bare hæftig lyserød... Men der kan opnås en fælles forståelse for, at farven i hvert fald ikke er gul.

Vi kan således som ovenfor beskrevet ikke komme op at skændes om, hvilken farve tingen er - men ser vi den også ens?

Jeg har en hel klar opfattelse af, hvad blå er - men jeg kan ikke beskrive "blå" for dig - kun ud fra ting, som i forvejen er defineret som værende blå. Din opfattelse af blå, kan svare til min opfattelse af grøn og omvendt. Således svarer min forbindelse mellem farvens navn og min opfattelse af farven ikke nødvendigvis til din forbindelse, eller gør den?

Kan dette opklares blot ved kendskab lysbølgernes frekvens og øjets opfattelsesevne, eller må jeg acceptere, at spørgsmålet aldrig rigtig kan blive besvaret?